Màng BOPP chủ yếu để đóng gói thuốc lá

biểu ngữ

Màng BOPP chủ yếu để đóng gói thuốc lá

Tháng Mười Hai 04, 2021

Máy đóng gói giấy bóng kính (máy đóng gói màng trong suốt) Tấm màng BOPP chủ yếu được sử dụng để đóng gói thuốc lá. Màng BOPP, còn được gọi là màng thuốc lá polypropylen định hướng hai trục, được gọi là màng BOPP, được ép đùn và kéo dài từ nhiều loại vật liệu chức năng polypropylen. Hiện nay, các nhà sản xuất trong nước thường sử dụng công nghệ đồng đùn ba lớp (A / B / C) để thu được màng BOPP hiệu suất cao bằng cách kéo dài hai trục. Độ ẩm có chức năng rào cản nhất định, vì vậy nó là vật liệu lý tưởng để đóng gói sản phẩm.